ادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

ارزیابی سامانه‌های زیست‌سنجی

ادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

روش‌های دریافت اثر انگشت

ادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

روش‌های دریافت چهره درتشخیص چهره

ادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

تفاوت بین تکنولوژی RFID و تکنولوژی NFC

ادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

شناسایی از طریق کارت بیومتریک

ادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

مقایسه‌ تگ‌های RFID فعال و غیر فعال

ادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

پارامترهای اصلی تصویر در سامانه‌های شناسایی اثر انگشت

ادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

کارت مایفر MIFARE CARD

ادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

مبانی سامانه‌های تشخیص چهره

ادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

مبانی سامانه‌های شناسایی اثر انگشت

ادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

مفاهیم و کاربردهای زیست‌سنجی

ادامه مطلب +۲۶ مهر ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

سپیدار، سامانه نرم‌افزاری مدیریت دستگاه‌ها

ادامه مطلب +۲۶ مهر ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

گنجه، سامانه جامع نرم‌افزاری مدیریت صندوق امانات

ادامه مطلب +۲۶ مهر ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

ارائه نسخه جدید سامانه نرم‌افزاری سپیداستار

بالا