• Gallery.jpg - 488.55 kB
 • Face2.jpg - 432.4 kB
 • Gate.jpg - 249.71 kB
 • pidion.jpg - 264.37 kB

 • حضوروغیاب و کنترل تردد
 • FaceStation 2
 • محصولات جدید Futronic
 • صندوق امانات
 • گیت کنترل تردد
 • هندهلدهای صنعتی
 • FaceStation
  FaceStation
 • BioStation T2
  BioStation T2
 • BioStation
  BioStation
 • BioLite Net
  BioLite Net
 • X-Station
  X-Station
 • XPass
  XPass
 • Dermalog LF10
  Dermalog LF10
 • RealScan-G10
  RealScan-G10
 • RealScan-F
  RealScan-F
 • RealScan-G1
  RealScan-G1
 • BioMini Slim
  BioMini Slim
 • ZF1
  ZF1
 • BioStation 2
  BioStation 2
 • Futronic's FS88HS
  Futronic's FS88HS
 • Futronic FS88H
  Futronic FS88H
 • BioStation A2
  BioStation A2
 • BioStation L2
  BioStation L2
 • BioEntry W2
  BioEntry W2
 • FaceStation 2
  FaceStation 2
 • نرم افزار صندوق امانات

  نرم افزار صندوق امانات

  این بسته در گروه سیستمهای امنیتی قرار می گیرد و وظیفه احراز هویت و اعتبارسنجی مشتریان بانک و وکلای آنها، برای استفاده از صندوق امانت و نیز مدیریت درخواستها و موجودی شعب را برعهده دارد.
  این بسته، راه کاری نرم افزازی/سخت افزاری می باشد که با تلفیق هم، بانکها و موسسات مالی را یاری می کند.

 • نرم افزارکنترل پارکینگ

  نرم افزارکنترل پارکینگ

  این بسته در گروه سیستمهای امنیتی قرار می گیرد و وظیفه کنترل تردد خودروها در پارکینگهای خصوصی را برعهده دارد.
  این بسته، راه کاری نرم افزازی/سخت افزاری می باشد که با تلفیق هم، سازمان ها و برجهای مسکونی و اداری را در کنترل امنیت تردد خودروهای مجاز و یا میهمان یاری می کند. در این سیستم با تعریف خودروهای مجاز، و ارسال داده های امنیتی به دستگاهها کنترل تردد، درزمان ورود و یا خروج خودروها، صلاحیت تردد را احراز کرده و اجازه تردد خودرو را بصورت اتوماتیک صادر کرده و سابقه تردد را در سیستم نگه می دارد.

 • نرم افزارکنترل تردد

  نرم افزارکنترل تردد

  این بسته در گروه سیستمهای امنیتی قرار می گیرد و وظیفه کنترل امنیت تردد افراد در مکانهای مختلف سازمان را برعهده دارد.
  این بسته، راه کاری نرم افزازی/سخت افزاری می باشد که با تلفیق هم، سازمان ها را در کنترل امنیت تردد افراد و دسترسی تردد به محلهای مجاز یاری می کند. در این سیستم با تعریف مکانهای کنترل تردد و تعریف افراد مجاز برای دسترسی به این مکانها و نیز زمانهای مجاز تردد، و ارسال داده های امنیتی به دستگاهها کنترل تردد، درزمان ورود و یا خروج افراد، صلاحیت ورود را احراز کرده و سابقه تردد را در سیستم نگه می دارد.