BioEntry W

BioEntry W به واسطه استاندارد IP65 ارائه دهنده حفاظت برتر از محیط زیست بوده و همچنین  به واسطه همین استاندارد در برابر آب ،گرد و غبار و رظوبت حفاظت شده است.

BioEntry W انتخاب ایده عال و قابل اعتمادی برای برنامه های کاربردی در فضاهای باز و شرایط سخت است.

این دستگاه اولین خط تولید Suprema است که با استفاده از پلاستیک ABS ویژه با مهندسی پیچیده Suprema طراحی گردیده است.