نرم افزارکنترل پارکینگ

 

خلاصه سیستم

این بسته در گروه سیستمهای امنیتی قرار می گیرد و وظیفه کنترل تردد خودروها در پارکینگهای خصوصی را برعهده دارد.
این بسته، راه کاری نرم افزازی/سخت افزاری می باشد که با تلفیق هم، سازمان ها و برجهای مسکونی و اداری را در کنترل امنیت تردد خودروهای مجاز و یا میهمان یاری می کند.

در این سیستم با تعریف خودروهای مجاز، و ارسال داده های امنیتی به دستگاهها کنترل تردد، درزمان ورود و یا خروج خودروها، صلاحیت تردد را احراز کرده و اجازه تردد خودرو را بصورت اتوماتیک صادر نموده و سابقه تردد را در سیستم نگه می دارد.
مدیریت دستگاههای کنترل تردد و گیتهای خودرو، توسط نرم افزار نصب شده روی سرور مرکزی انجام می شود و این امکان وجود دارد تا تمامی شعب یک سازمان، از طریق شبکه توسط یک مرکز کنترل شود. این نکته قابل ذکر استکه در زمان قطع ارتباط شبکه و یا قطع برق، دستگاهها ، قابلیت کنترل تردد بصورت off-line را نیز دارا میباشند.
همچنین این سیستم قابلیت مونیتورینگ تردد، ارسال پیغامها و هشدارها را در پنل مونیتورینگ، SMS، آلارم صوتی و غیره را نیز دارد.

 

نسخه های نرم افزاری این بسته

 

1. نسخه استاندارد (Standard Guests And Visitors Automation)
2. نسخه پیشرفته (Enterprise Guests And Visitors Automation)
هر سازمان با توجه به نیاز خود می تواند یکی از این دو نسخه را تهیه نماید. در ضمن درصورت تغییر سیاست های سازمان، قابلیت ارتقاء از نسخه استاندارد به نسخه پیشرفته براحتی امکانپذیر می باشد.

 

امکانات عمومی نرم افزار

 

 

نسخه استاندارد

نسخه پیشرفته

تحت وب

×

تحت ویندوز

SQLServer

Oracle

×

گزارشهای پایه مدیریتی

گزارش ساز

×

تک کاربره

×

تحت شبکه

محدودیت تعداد کاربر

دارد

ندارد

قابلیت سفارشی نویسی

×

 

امکانات تخصصی نرم افزار 

 

 

نسخه استاندارد

نسخه پیشرفته

تعریف انواع خودروهای مجاز

تعریف صاحبان مجاز خودروها

تعریف زمانها و روزهای مجاز تردد

×

تعریف تعداد و نام همراهان در زمان ورود و خروج

امکان ثبت تردد فرد در سیستم حضور و غیاب بعنوان ورود و خروج عادی

×

ثبت سابقه ترددها در سیستم

مونیتورینگ تردد توسط حراست بهمراه نمایش تصویر و مشخصات فرد مالک با راننده خودرو

امکان ارسال لیست خودرو های مجاز برای تردد درزمان قطع برق و یا شبکه به دستگاه کنترل تردد پارکینگ جهت ادامه کار سیستم بصورت Off-line

ثبت تلاش افراد غیرمجاز برای ورود

(ثبت تصویر خودرو مجاز در زمان تردد (سفارشی

×

(ثبت تصویر خودرو غیرمجاز در زمان تردد (سفارشی

×

ارسال SMS هشدار در زمان ترددهای غیرمجاز به مسئول مربوطه

×

آلارم صوتی هشدار در زمان ترددهای غیرمجاز

×

امکان ثبت تردد خودروهای میهمان بهمراه مشخصات خودرو، راننده و سرنشینان و زمانهای ورود و خروج و مجوزهای مربوطه

گزارش تردد خودروها به تفکیک تاریخ، خودرو، نوع خودرو و مالک

گزارش تردد خودروهای میهمان

ارسال SMS گزارش تردد خودرو برای مالک خودرو در زمان تردد

×

سفارشی نویسی با توجه به نیازهای خاص مشتری

×

 

امکانات تخصصی سخت افزاری

 

سخت افزار مورد استفاده بصورت سفارشی بوده و با توجه به نیاز، راهکار و هزینه قابل پیاده سازی می باشد. لیست امکانات سخت افزاری قابل استفاده در پارکینگ به شرح زیر می باشد: