مقالات

AFIS سیستم اتوماسیون تشخیص هویت مبتنی بر اثر انگشت / عنبیه

AFIS سیستم اتوماسیون تشخیص هویت مبتنی بر اثر انگشت / عنبیه

اثر انگشت و عنبیه برای هر انسان منحصر به فرد است و می تواند بعنوان امضاء شخص برای تصدیق هویت او بکار رود. اکثر نرم افزارهای مشهور از این نوع در جرم شناسی بکار می روند. بهر حال امروزه درخواست برای مقایسه خودکار (Automatic) اثر انگشت و عنبیه رو به افزایش است، از کاربردهای این سیستم میتوان موارد ذیل را نام برد: کنترل دسترسی به محل فیزیکی، کامپیوتر، شبکه، منابع، حساب بانکی مشتریان.

تکنولوژی های تشخیص هویـــت

تکنولوژی های تشخیص هویـــت

كلمه بيو متريك از كلمه يوناني  bios‌به معناي زندگي و كلمه metrikos به معناي اندازه گيري تشكيل شده است. همه ما مي دانيم كه ما براي  شناسايي همديگر از يك سري ويژگي هايي استفاده مي كنيم كه براي هر شخص به طور انحصاري است و از شخصي به شخص ديگر فرق مي كند

فناوری های امنیتی بیومتریک

فناوری های امنیتی بیومتریک

بیومتریک فناوری و علم اندازه‌گیری و تحلیل خصوصیات بدن انسان مانند اثر انگشت، شبکیه چشم، الگوی رگ‌ها، عنبیه، الگوهای صوتی، الگوهای چهره و اندازه‌گیری‌های تناسبات دست و انگشت است که به منظور تشخیص هویت و صدور مجوز دسترسی‌ها انجام می‌پذیرد. تشخیص هویت از طریق بررسی‌های بیومتریک به سرعت در حال همه‌گیر شدن است و ظاهر شدن فناوری‌های مرتبط با بیومتریک در بسیاری از جنبه‌های زندگی روزمره ما آغاز شده است.

کارتهای هوشــــــــمند

کارتهای هوشــــــــمند

كارت‌هاي هوشمند داراي مزايا و قابليت‌هاي بسياري هستند و اين باعث شده است تا بسيار مورد توجه قرارگيرد و كاربردهاي آن‌ها بسيار گسترش يابد

امروزه در بسياري ازكشور‌ها، از كارت‌هاي هوشمند در كاربرد‌هاي مختلفي استفاده مي‌شود