دانلود

BioStar 1.x

BioStar 1.x

نرم افزار بایو استار نسل بعدی سیستم های کنترل تردد سوپرما است که بر اساس ارتباط  شبکه ای و امنیت بایومتریک کار میکند. دستگاه های بایومتریک نصب شده روی در، نه فقط به عنوان اسکنر انگشت و کارت می تواند عمل کند ،بلکه  می توان  از آن به عنوان یک کنترل تردد بسیار پیشرفته هم استفاده کرد.

Biostar 2.x

Biostar 2.x

نرم افزار بایو استار2 جهت میدیریت محصولات جدید (ورژن 2) ارائه شده از سمت شرکت سوپرما می باشد ...

DermalogLF10-Driver

DermalogLF10-Driver

درایور اسکنر DermalogLf10 

FS88H Driver / FS88HS Driver

FS88H Driver / FS88HS Driver

درایور اسکنر Futronic FS88H و  Futronic FS88HS