صندوق امانات نیمه اتوماتیک

صندوق امانات نیمه اتوماتیک

در این سیستم ، صندوق دارای 2 قفل الکترونیکی و مکانیکی می باشد و کلیه عملیات مربوط به بانک به صورت خودکار انجام می شود و پس از احراز هویت مشتری توسط سیستم اثرانگشت ، قفل لکترونیکی باز شده و مشتری می تواند به صندوق مراجعه نماید و با استفاده از کلید خود صندوق را باز نماید .
در هریونیت می توان ترکیب صندوق های کوچک و متوسط و بزرگ را قرار داد و در حالتی که از هرسه ترکیب استفاده شود تعداد صندوق ها 51 صندوق می باشد

Slider

توضیحات

در این صندوق امانات نیمه اتوماتیک ، صندوق دارای ۲ قفل الکترونیکی و مکانیکی می باشد. کلیه عملیات مربوط به بانک به صورت خودکار انجام می شود. پس از احراز هویت مشتری توسط سیستم اثرانگشت ، قفل لکترونیکی باز شده. مشتری می تواند به صندوق مراجعه نماید و با استفاده از کلید خود صندق را باز نماید .

مراحل عملیات در این صندوق به شکل زیر می باشد :

طراحی صندوق امانات نیمه اتوماتیک به شکل زیر می باشد :

در این صندوق امانات نیمه اتوماتیک هریونیت می توان ترکیب صندوق های کوچک و متوسط و بزرگ را قرار داد.

در حالتی که از هرسه ترکیب استفاده شود تعداد صندوق ها ۵۱ صندوق می باشد که ترکیب انها به صورت ذیل است .

اندازه صندوق ها به شرح ذیل می باشد : 

CAL – 9 CAL – 15 CAL – 27 Model Number
H233 X W306 H138 X W306 H75 X W306 Door Size
H220 X W242 H113 X W242 H65 X W242 BondBox Size
۹ ۱۵ ۲۷ Number of Door
۱۰۱.۵ ۱۲۰ ۱۲۸.۵ Weight
بالا