برنامه‌های کاربردی کارت هوشمند (اپلت)

شرکت سپید سیستم علاوه بر طراحی و پیاده‌سازی سامانه مدیریت کارت هوشمند سپیدآیدی و ارائه چارچوب معماری برای سیستم روی کارت، با تکیه بر تجربیات چندساله خود در حوزه طراحی راهکاری هوشمند کنترل دسترسی، مجموعه‌ای از برنامه‌های کاربردی رایج روی کارت هوشمند را در قالب اپلت‌ها توسعه داده و بر حسب نیاز، آمادگی ارائه این محصولات و خدمات مرتبط با آنها را به مشتریان خود دارد. در لیست زیر برخی از برنامه‌های کاربردی تولید شده در شرکت سپیدسیستم آورده شده است.

طراحی و نوشتن اپلت در سپیدسیستم محدود به این موارد نیست و این شرکت آمادگی دارد متناسب درخواست، برنامه‌های دیگر را نیز در این حوزه توسعه دهد. این شرکت آمادگی دارد تا متناسب با نیاز مشتری، برنامه‌های کاربردی دیگر نظیر کیف پول، سلامت، بلیت الکترونیکی و ... را طراحی و تولید کند.

بالا