زیست سنجیادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

ارزیابی سامانه‌های زیست‌سنجی

شناسایی اثرانگشتادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

روش‌های دریافت اثر انگشت

روش‌های دریافت چهرهادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

روش‌های دریافت چهره درتشخیص چهره

تکنولوژی RFID و تکنولوژی NFCادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

تفاوت بین تکنولوژی RFID و تکنولوژی NFC

شناسایی از طریق کارت بیومتریکادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

شناسایی از طریق کارت بیومتریک

مقایسه‌ تگ‌های RFID فعال و غیر فعالادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

مقایسه‌ تگ‌های RFID فعال و غیر فعال

پارامترهای اصلی تصویرادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

پارامترهای اصلی تصویر در سامانه‌های شناسایی اثر انگشت

کارت مایفر MIFARE CARDادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

کارت مایفر MIFARE CARD

ادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

مبانی سامانه‌های تشخیص چهره

مبانی سامانه‌های شناسایی اثر انگشتادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

مبانی سامانه‌های شناسایی اثر انگشت

مفاهیم و کاربردهای زیست‌سنجیادامه مطلب +۰۱ آبان ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

مفاهیم و کاربردهای زیست‌سنجی

سپیدار، سامانه نرم‌افزاری مدیریت دستگاه‌هاادامه مطلب +۲۶ مهر ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

سپیدار، سامانه نرم‌افزاری مدیریت دستگاه‌ها

صندوق اماناتادامه مطلب +۲۶ مهر ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

گنجه، سامانه جامع نرم‌افزاری مدیریت صندوق امانات

سامانه نرم‌افزاری سپیداستارادامه مطلب +۲۶ مهر ۱۳۹۸ توسط سپید سیستم

ارائه نسخه جدید سامانه نرم‌افزاری سپیداستار

بالا