دستگاه بیومتریک، دستگاهی است که از طریق ابزاری می‌تواند اطلاعات شخصی افراد را بخواند و بگوید آنها چه کسانی هستند. آن‌ها اغلب در شرایط امنیتی مانند ارتش و دیگر مکان‌های امن بکاربرده می‌شوند. دستگاه‌های بیومتریک برای خواندن اثر انگشت، DNA، چشم‌ها، تشخیص چهره و تشخیص صدا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از جمله کاربردهای دستگاه بیومتریک می‌توان به کنترل تردد، کنترل دسترسی، حضور و غیاب و ... اشاره نمود. در ادامه برخی از بهترین دستگاه‌های بیومتریک ارائه شده توسط سپید سیستم شریف معرفی شده‌اند.

بالا