زیست سنجی
شناسایی اثرانگشت

روش‌های دریافت اثر انگشت

روش‌های دریافت چهره
تکنولوژی RFID و تکنولوژی NFC
شناسایی از طریق کارت بیومتریک
مقایسه‌ تگ‌های RFID فعال و غیر فعال
کارت مایفر MIFARE CARD

کارت مایفر MIFARE CARD

مبانی سامانه‌های تشخیص چهره

مبانی سامانه‌های شناسایی اثر انگشت
بالا