سپید سیستم در سال 1397

تولید سیستم احراز هویت دیجیتال (Sepid ID)

پروژه صندوق امانات بانک کشاورزی

پروژه نرم افزار صندوق امانات بانک پاسارگاد