سپید سیستم در سال 1399

پروژه صندوق امانات بانک شهر

تولید Sepid Combo Plus

صندوق امانات بانک صنعت و معدن

پروژه صندوق امانات بانک اقتصاد نوین

پروژه احراز هویت بانک ملی

تولید سیستم احراز هویت غیر حضوری EKYC